گروه وکلای منصور عدالت


ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر بوریاباف اگر چه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر

دنیای علم به حدی گستردگی دارد که هیچ انسانی با هر توانی نمی تواند به نحو مطلوب در تمام این علوم کسب دانش نماید.

علم حقوق همانند سایر علوم دارای پیچیدگی و گستردگی ویژه ایست به نحوی که برای ورود به هر موضوع و پرونده ای نیاز به وکیل و متخصص حقوقی در همان زمینه تخصصی می باشد .

در کشورهای پیشرفته وکلای دادگستری نیز همانند پزشکان در زمینه تخصصی خود فعالیت میکنند بدین وصف که یک وکیل دادگستری نمی تواند در کلیه پرونده های قضایی با موضوعات متعدد وکالت کند . مطمئنا چنانچه عضوی از بدن شما مانند چشم دچار مشکل و بیماری شود شما نمی توانید برای درمان نزد پزشک متخصص قلب بروید هر چند که او از بهترین پزشکان قلب کشور و فردی نامی و مشهور باشد چرا که او شاید دانشی در زمینه بیماری های شما داشته باشد ولی این آگاهی بسیار محدود و مختصر بوده و ممکن است تشخیص و درمان ایشان منجر به مشکلات حادتری برای شما گردد که قطعا اگر به پزشک متخصص چشم مراجعه میکردید خیلی سریع و با بهترین شکل درمان می شدید .

در عالم حقوق هم دقیقا همین است مثلا وکیلی که سالهای سال عمر وتجربه خود را صرف پرونده های خانواده کرده است برای وکالت در پرونده شما با موضوع کیفری مثلا کلاهبرداری قطعا دانش و مطالعه کمتری نسبت به وکیلی دارد که فقط در زمینه پرونده ها با موضوعات کیفری فعالیت نموده است و بالعکس.

بر همین اساس در سال ۱۳۹۶ گروه وکلای منصور عدالت بر اساس نیاز روز و هم پا با متد بین المللی به بهره جستن از تجربیات قضات بازنشسته دادگستری و همکاری با نامدارترین وکلای دادگستری با بیش از پانزده سال سابقه وکالت تخصصی در زمینه مشاوره و وکالت گامهای موثری را برای ارائه خدمات تخصصی حقوقی به مردم شریف ایران زمین برداشته و توانسته است طی این مدت به هدف خود که همانا رضایت مراجعین گرامی و احقاق حقوق تضییع شده موکلین خود است هر روز نزدیکتر شود .