• مشاوره و وکالت در امور ملکی

    مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود . خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود. اما گاهی بی اطلاعی از قوانین و مقررات و یا نحوه ی صحیح قرارداد سرمایه افراد را در معرض اتلاف قرار میدهد . میدانید که پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است.مهم ترین دعاوی مرتبط با املاک و اموال غیر منقول ، دعوای خلع ید غاصبانه ، دعوای تخلیه و دعاوی تصرف می باشند. عدم آگاهی ازاین گونه دعاوی و نا آشنایی با طریقه صحیح اقامه آن سبب می شود بسیاری از اشخاص پس از طرح دعوا و پی گیری دادرسی های طولانی نتیجه مثبتی عایدشان نشود و این امر موجب نا امیدی آن ها از دستگاه قضایی گردد. دعاوی ملکی بر حسب نوع آن ممکن است دارای جنبه کیفری باشد و یا صرفا در دادگاه های حقوقی مطرح گردد حال آن که هر دعوای حقوقی و  کیفری که در دادسراها و دادگاه اقامه می شود دارای شرایط و ارکان خاص خود می باشد که توجه و رعایت آنها از اهمیت اساسی برخوردار است.  

    قبل از هر اقدامی با ما مشورت کنید

    شماره تلفن مشاوره آنلاین : 09022022681