• مشاوره و وکالت در دعاوی خانواده

    دعاوی خانواده آن دسته از دعاوی است که در روابط خانوادگی افراد در جامعه ظهور پیدا میکنند و تمام افراد درگیر در دعوا با هم دارای قرابت نسبی و سببی میباشند رسیدگی به امور و دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است این دعاوی عبارت اند از : ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌زدن آن    ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح  ـ شروط ضمن عقد نکاح  ـ ازدواج مجدد ـ جهیزیه  ـ مهریه ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت  ـ تمکین و نشوز  ـ طلاق-  رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن - حضانت و ملاقات طفل ـ نسب ـ رشد، حجر و رفع آن  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ـ نفقه اقارب ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست ـ اهدای جنین ـ تغییر جنسیت ( برای اطلاعات بیشتر مقالات مرتبط در این سایت را مطالعه کنید )

    قبل از هر اقدامی با ما مشورت کنید

    شماره تلفن مشاوره آنلاین : 09022022861