• مشاوره و وکالت در امور مالیاتی

    مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می‌نماید .اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب می‌شود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید . فرایندهای مالیاتی شامل : شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد . در این بین به دلیل وجود مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد در زمینه مالیات و به طبع عدم آشنایی افراد به این مقررات اختلافاتی میان مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی رخ میدهد طبق قانون این حق به مودیان داده شده است که در صورت بروز اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح رجوع نمایند . اما این مراجع صالح چه مراجعی هستند ؟ مودیان چه حقوقی دارند ؟ در چه زمان نباید بابت مالیات وجهی به دولت پرداخت نمود ؟مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ چه اشخاصی از پرداخت مالیات معاف هستند ؟ چطور میتوان از حقوق مالیاتی خود مطلع شد ؟ چگونه مالیات برای ما محاسبه میشود ؟ همه این سوالات و بسیاری دیگر جزو دغدغه های هر سال صاحبان مشاغل و کسب وکار است وکلاو کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه حقوق مالیاتی با آشنایی کامل به مقررات و مراجع حل اختلاف مالیاتی میتواند راه گشای شما باشد .

    قبل از هر اقدامی با ما مشورت کنید

    شماره تماس مشاوره آنلاین : 09022022861