• مشاوره و وکالت در امور بانکی

    دعاوی بانکی دعاوی است که یکی از طرفین دعوا بانکها می باشند حال یا به عنوان خواهان دعوا و یا خوانده دعوا میباشند . به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان، درج شروط خلاف مقررات بانکی، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند. اما  لازم است بدانید اکثر قرارداد بانکی دارای ایرادات بسیاری است و یا با یک کارشناسی ساده میتوانید سودهایی که به ناحق پرداخت کرده اید را مطالبه کنید .

    قبل از هر اقدامی با ما مشورت کنید

    تلفن مشاوره آنلاین : 09022022681