آدرس دادسراهای تهران

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز )
تهران نبش ميدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱
ضابطين دادسرا
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك) :
تهران ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
 

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت :
تهران بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق)
تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۹ ۲۲۷۲۷۴۷۰

 
دادسراي ناحيه ۱ شميران :
تهران خيابان شريعتي پل صدر ، خيابان الهيه پلاك ۲
تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ ۲۲۰۰۹۰۴۴ ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹
ضابطين دادسرا :
آگاهي شميرانات و كلانتري هاي ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴ 
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱ تهران

 

دادسراي ناحيه ۲ سعادت آباد :
تهران سعادت آباد خيابان شهید فرحزادی خیابان کوهستان خیابان امام صادق خیابان درختی اول
تلفن۲۲۰۸۴۰۷۴ ۲۲۰۸۴۰۶۷ ۲۲۰۸۵۹۸۰
ضابطين دادسرا :
آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۲ تهران
 

دادسراي ناحيه ۳ ونك :
تهران ميدان ونك ابتداي خيابان ملاصدرا خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي پلاك ۵۹
تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ ۸۸۸۸۱۷۲۴ ۸۸۸۸۳۴۳۴
ضابطين دادسرا :
كلانتريهاي ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۳ تهران
 

دادسراي ناحيه ۴ رسالت :
تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان نشوه (سازمان آب) کوچه امام حسین (ع)
تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷ -۷۷۳۱۱۲۴۵۷۷۳۱۱۵۹۴ ۷۷۳۱۱۲۵۸
ضابطين دادسرا :
آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۴ تهران
 

دادسراي ناحيه ۵ صادقيه :
تهران بلوار سیمون بولیوار بلوار انصارالمهدی روبروی دانشگاه سما
تلفن :
ضابطين دادسرا :
آگاهي شمال غرب تهران و كلانتريهاي ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۲۲ و ۵ تهران
 
دادسراي ناحيه ۶ خارك :
تهران خیابان مفتح پایین تر از میدان هفت تیر انتهای خیابان شهید شیرودی
تلفن : ۸۶۰۷۳۸۹۸ ۸۶۰۷۳۱۷۹ ۸۶۰۷۳۱۵۳ ۸۶۰۷۳۵۶۳ ۸۶۰۷۳۵۹۳ ۸۶۰۷۳۱۷۶
ضابطين دادسرا :
پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۶ تهران
 
 

دادسراي ناحيه ۷ سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها)
تهران خیابان شهید مطهری خیابان شهید علی اکبری
تلفن : ۸۶۱۲۱۶۴۵ ۸۶۱۲۱۶۴۸ ۸۶۱۲۱۶۷۵ ۸۶۱۲۱۶۹۳
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۷ تهران

دادسراي ناحيه ۸ مجیدیه :
تهران اتوبان رسالت خیابان عثنی عشری نبش کوچه موسوی
تلفن : ۲۲۵۲۷۳۹۷ ۲۲۵۲۷۰۴۸ ۲۲۵۲۸۴۱۰ ۲۲۵۲۸۰۵۹ ۲۲۵۲۷۵۶۹ ۲۲۵۲۷۸۶۱ ۲۲۵۲۸۷۳۱ -۲۲۵۲۸۳۶۴۲۲۵۲۷۵۹۶
 

ضابطين دادسرا :
آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۳ و ۸  تهران
 
دادسراي ناحيه ۹ فرودگاه :
تهران فرودگاه مهرآباد جنب گمرك
تلفن : ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲ 
ضابطين دادسرا :
پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران
 
دادسراي ناحيه ۱۰ هاشمی:  
تهران تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی
تلفن : ۶۵۸۸۶۲۳۲ ۶۵۸۶۲۰۱۷ ۶۵۸۶۲۰۱۳ ۶۵۸۶۲۰۴۵ ۶۵۸۶۲۰۲۸
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹
 
دادسراي ناحيه ۱۱ ولي عصر (عج ) :
تهران خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه
تلقن : ۲ ۵۵۳۷۵۷۵۰ 
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۱ تهران


دادسراي ناحيه ۱۲ ( امام خميني ) :
تهران خيابان خيام ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ ۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا :
پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۲ تهران
 
دادسراي ناحيه ۱۴ شهيد محلاتي :
تهران اتوبان شهید محلاتی خیابان شهید ده حقی بلوار کوثر جنب بازار گل شهید محلاتی
تلفن : ۳۶۳۱۹۶۴۸ ۳۶۳۱۹۵۶۹ ۳۶۳۱۹۵۲۵ ۳۶۳۱۹۶۵۱ ۳۶۳۱۹۶۷۸ ۳۶۳۱۹۶۷۶
ضابطين دادسرا :
پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷ 
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

دادسرای ناحیه ۱۵ ( ویژه سرقت ) : 
تهران تهران پارس انتهای خیابان جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق خیابان جعفرپناه خیابان نباتی 
تلفن : ۷۷۳۴۱۰۴۱-۵
ضابطین دادسرا :
آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴ و ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰
صلاحیت رسیدگی :
دعاوی کیفری (شکایات) جرم سرقت، مناطق ۴ و ۸ و ۱۳ تهران


دادسراي ناحيه ۱۶ بعثت :
تهران ضلع شمالي ترمينال جنوب
تلفن : ۵ ۵۵۳۲۱۵۲۰
ضابطين دادسرا :
پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران
 
دادسراي ناحيه ۱۸ شهيد مطهری :  
تهران جاده ساوه چهارراه يافت آباد بلوار معلم بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري پلاك ۲۱۶
تلفن : ۷۳ ۶۶۲۲۴۴۶۹
ضابطين دادسرا :
پايگاه هشتم آگاهي و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهاي ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران
 
دادسراي ناحيه ۱۹ ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي) :
تهران سیدخندان خیابان دبستان انتهای کوچه آریا محمودی
تلفن : ۹_۸۶۰۱۱۰۰۲۸۸۴۶۸۵۷۱ ۸۸۴۶۸۵۹۳
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۲۰ انقلاب :
تهران خيابان شريعتي نبش خيابان معلم
تلفن : ۵ ۸۸۴۱۵۱۱ 
 

دادسراي ناحيه ۲۱ ( ويژه ارشاد ) :
تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان احمد قصير جنب بيمارستان آسيا
تلفن : ۷۳ ۸۸۷۳۲۱۶۷
ضابطين دادسرا :
اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاههاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي و كلانتريهاي ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴
 
دادسراي ناحيه ۲۲ ( ويژه امور اقتصادي ) :
تهران خيابان انقلاب خيابان گارگر شمالي خيابان فرصت شيرازي كوچه مستعلي
تلفن : ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ ۶۶۵۷۵۸۶۰
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز


دادسراي ناحيه ۲۳ ( امور نيابت):
تهران ضلع شمالي پارك شهر خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶ 
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۲۴ ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ):  
تهران خيابان شريعتي نبش معلم
تلفن : ۵ ۸۸۴۱۵۱۱۱
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۲۵ ( امور سرپرستي) :
تهران خیابان سئول تقاطع رشید یاسمی نبش خیابان مهتاب 
تلفن : ۸۸۶۲۷۵۱۵
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۲۶ ( بومهن) :
بومهن بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري ۲۰۶
تلفن : ۷۶۲۲۹۹۶۶
 
دادسراي ناحيه ۲۷ ( امور جنايي ) :
تهران سه راه آذري خيابان جرجاني پلاك ۲۰
تلفن : ۶ ۶۶۶۴۰۶۲۰
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۲۸ (ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) :
تهران ميدان پانزده خرداد دادسراي مركز طبقه سوم تلفن : ۳۳۱۱۱۹۱۹ ۳۵۰۵۱۱۱۱
 

دادسراي نا حيه ۲۹ (ويژه نوجوانان ):
تهران اتوبان كرج نرسيده به عوارضي قديم خيابان آزادگان پلاك ۱۴۴
تلفن : ۸ ۴۴۰۶۴۴۶۷
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز
 
دادسراي ناحيه ۳۱ ( جرايم رايانه اي ) :
تهران خيابان شريعتي بالاتر از چهارراه طالقاني نرسيده به بهار شيراز نبش كوچه فرهاد ۲ 
تلفن : ۶ ۷۷۵۱۲۰۳۴
 
دادسراي ناحيه ۳۲ ( راهور ) :
تهران خيابان آزادي خيابان رودكي ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي كوچه شهيد فرج اللهي
تلفن : ۶۶۳۲۵۵۲۷ و ۶۶۴۳۶۰۲۹
 
 

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) :
تهران اتوبان چمران خيابان شهيد كچويي زندان اوين
تلفن : ۲۲۴۳۲۶۶۷

 

برای ثبت نظر خود وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید