آیا ازدواج مجدد زن ، مسقط حق دریافت مهریه از ازدواج سابق اوست ؟

آیا ازدواج مجدد زن مسقط حق دریافت مهریه او از ازدواج سابق اوست ؟

 در ابتدا باید دانست که مهریه چسیت ؟ مهریه مالی قابل تملک است که مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، به همسرش پرداخت کرده و یا تعهد به پرداخت آن میکند . که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح میباشد . که این مال در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخششی است که از طرف مرد انجام می‌شود و تا زمان پرداخت کامل آن همانند یک دینی است که بر ذمه (گردن ) مرد میباشد . مگر اینگه زن آن را به مرد ببخشد یا در اصطلاح بذل نماید .

مهریه علی الاصول عندالمطالبه است ولیکن طرفین میتواند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که مهریه عند الاستطاعه باشد

( برای دیدن مفهوم مهریه عند المطابه و عند الاستطاعه مطلب مرتبط در سایت گروه وکلای منصور عدالت را مطالعه فرمایید )

پس همانطور که بیان شد در مهریه فرقی نمیکند که عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه بلکه مهریه یک نوع دین است که اصطلاحاَ بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی در شرایطی اگر دوشیزه  هم باشد تمام مهریه را تقاضا کند

اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علیرغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، 

سوال متداولی که از وکلای خانواده گروه وکلای منصور عدالت میشود این است که ، آیا در صورتی که زن ازدواج مجدد کند آیا همسر سابق همچنان باید مهریه اورا بدهد یا با ازدواج مجدد پرداخت مهریه هم منتفی میشود ؟

در پاسخ باید گفت بنا بر آنچه در مقدمه در مورد اصل مهریه بیان شد ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود. هیچ نص قانونی و یا حکم شرعی در خصوص عدم استحقاق زن بعد از ازدواج مجدد برای دریافت مهریه از ازدواج سابق وجود ندارد .

 

                                                   logo.png    

                                                     09022022861                                 

 

 

 

برای ثبت نظر خود وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید