تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز به طرح کسب و کار قلمداد کردن حرفه وکالت امروز نهم آذر ماه سال 1399 برگزار گردید .از زمان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وکلا و حقوقدانان بسیاری در مورد خطر تبدیل وکیل دادگستری به وکیل کاسب استدلال و به مخالفت با این طرح پرداخته اند. چندی پیش مجلس شورای اسلامی در اقدام غیر کارشناسانه به اعتقاد برخی از حقوقدانان اقدام به تصویب طرحی نمود که بر اساس آن حرفه وکالت زیر شاخه ای از  کسب و کار به حساب آمده و همین امر مورد اعتراض اکثر وکلا و حقوقدانان و اساتید برجسته دانشگاهی قرار گرفته است . با این تفسیر که قاضی و وکیل دو عامل مؤثر و ضروری اعمال حق دادخواهی افراد هستند، به نحوی که همواره از این دو به عنوان دو بال فرشته عدالت نام برده می‌شود. در هیچ نظام حقوقی تاکنون قاضی و وکیل کاسب و قضاوت و وکالت کاسبی تلقی نشده و همواره تابع قواعد و ضوابط مقتضی به موجب قوانین اختصاصی بوده‌اند. ودر واقع متضررین اصلی این طرح مردم خواهند بود .  برهمین اساس طی روزها و هفته های گذشته وکلای بسیاری در شهرهای مختلف ایران مقابل مجلس و کانونهای وکلا دست به اعتراض زده و خواستار توجه شورای محترم نگهبان و عدم تایید این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون شده اند  .