دکتری 1402

سال گذشته طبق اطلاعیه سنجش در خصوص آزمون دکتری، زمان اعلام نتایج دکتری 1401 در 27 مرداد ماه  اعلام شد. بنابراین، احتمال دارد داوطلبان بتوانند در اواخر مرداد ماه یا اوایل شهریور ماه سال ۱۴۰۲ از نتایج نهایی یا نتایج مصاحبه خود مطلع شوند و سپس در صورت قبولی برای ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده اقدام نمایند.

نتایج مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش پس از به پایان رسیدن مرحله برگزاری مصاحبه دکتری اعلام می شود. به همین منظور داوطلبان می توانند برای مشاهده جواب مصاحبه خود به سایت سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه نموده و پس از قبولی در کد رشته محل انتخابی به دانشگاه پذیرفته شده مراجعه نمایند.